Praktijk

Wie ben ik?

Ik ben Sanne de Theije. In april 2014 ben ik begonnen met mijn Praktijk voor Speltherapie en Coaching. Daarvoor werkte ik 15 jaar als orthopedagoog en speltherapeut bij De Combinatie Jeugdzorg en De Widdonck. Ik gaf daar speltherapie en therapie aan kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar. Deze kinderen hadden uiteenlopende problemen, zoals verlieservaringen, traumatische ervaringen, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Naast het geven van therapie, begeleidde ik ook collega’s. In die jaren ben ik gespecialiseerd in trauma- en hechtingsproblematiek. Ik maakte deel uit van een expertise-team van de GGzE en de Combinatie Jeugdzorg op gebied van trauma en gehechtheid. Na 15 jaar werken in de jeugdzorg wilde ik graag kleinschaliger werken, vandaar dat ik de overstap heb gemaakt naar een eigen praktijk. Ik draag graag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen die om wat voor redenen dan ook klem zijn komen te zitten. Mijn werkervaring vanuit de jeugdzorg biedt me een hele goede basis hiervoor.

CV

Opleidingen:

 • 09/2010 - 07/2012   Master Pedagogiek, Fontys Hogescholen Tilburg. Afstudeerrichting speltherapie
 • 09-1995 - 11/1998   Pedagogische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen. Afstudeerrichting: orthopedagogiek, specialisatie: kind en therapie
 • 09/1991 - 06/1995   Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Hogeschool Nijmegen. Afstudeerrichting: jeugdhulpverlening, specialisatie: spel en sport

 

Werkervaring:

 • 08/2012 - 04/2014   Detachering bij GGzE, expertiseteam trauma en hechting
 • 04/2010 - 04/2014   Speltherapeut en gedragswetenschapper bij Combinatie Jeugdzorg (fusiepartner De Widdonck)
 • 10/2000 - 01/2011   Gedragswetenschapper bij De Widdonck, Heibloem. Werkzaamheden: geven speltherapie, geven van groepstherapie (voor kinderen die seksueel zijn misbruikt en kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt), ontwikkelen nieuwe hulpvormen, geven van deskundigheidsbevordering aan pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers, begeleiden van stagiaires.

 

Cursussen:

 • 01/2013   Resilient Educator Qualified Instructor, Institute of HeartMath
 • 03/2010   Behandeling van hechtingsproblematiek, Rino Groep
 • 12/2009   Train de trainer: Omgaan met agressie, Movisie
 • 12/2009   Train de trainer: Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de residentiële jeugdzorg, Movisie
 • 10/2008   Behandeling van jonge kinderen na seksueel misbruik, Rino Noord-Holland

 

Registraties

 • NVVS (Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten): K-13066
 • FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen): 108344 (tevens SRVB)
 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg): 209182R
 • KvK: 59329491

 

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Op de website www.quasir.nl/zorggeschillen vindt u de procedure. De praktijk is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil.