Ouder-kindspeltherapie

Soms hebben ouder en kind hulp nodig om het weer fijn te hebben met elkaar.

Om verschillende redenen kan de relatie tussen een ouder (of verzorger) en kind verstoord raken. Ouder en kind kunnen bijvoorbeeld samen nare ervaringen hebben meegemaakt of zijn lang of abrupt van elkaar gescheiden. Dit zijn heftiger gebeurtenissen voor zowel de ouder als het kind. Echter ook door het gewone opvoeden kunnen ouder en kind op afstand van elkaar raken. Het lukt ouder en kind bijvoorbeeld niet meer om de ander te begrijpen en uit angst voor conflicten of voor afwijzing, zoeken zij elkaar niet meer op.

Een kind heeft zijn ouder hard nodig en daarom is het ook van groot belang dat de relatie weer hersteld wordt, zodat er weer sprake is van een positieve, plezierige relatie. Meestal lukt het ouder en kind om de relatie zelf weer te herstellen. Soms is er meer voor nodig. In de ouder-kindspeltherapie zijn ouder en kind samen met de speltherapeut in de spelkamer. De speltherapeut zorgt ervoor dat ouder en kind samen positieve ervaringen op gaan doen, die ervoor zorgen dat de relatie tussen hen kan herstellen. Deze ervaringen worden gecreĆ«erd door samen te spelen, samen te werken of samen dingen te maken. In gesprekken met de ouder bespreekt de speltherapeut wat er gebeurt tijdens de therapie en in de relatie tussen ouder en kind. Eventueel worden er ook individuele spelsessies met het kind ingezet.