Werkwijze speltherapie

Aanmelden

Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden voor speltherapie of voor coaching. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. 

Aanmelden kan telefonisch of via de mail.

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bent u, de ouders/verzorgers aanwezig, maar uw kind niet. We praten dan over uw kind, over de problemen die gezien worden en over de reden van aanmelding. Vervolgens kan ik uitleggen welke mogelijkheden voor hulp er zijn binnen mijn praktijk. Eventueel kunnen we dan ook samen kijken naar de doelen, frequentie, tijdsduur en kosten van deze hulp. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Behandeling

Wanneer speltherapie geschikt is voor uw kind, komt uw kind voor een spelobservatie naar de spelkamer. Daarna maak ik een behandelplan. In dit behandelplan staan de behandeldoelen en de manier waarop aan deze doelen gewerkt gaat worden. Dit behandelplan bespreken we samen en wanneer we het hierover eens zijn, komt uw kind vervolgens voor spelsessies naar de spelkamer. Een spelsessie duurt 45 minuten per keer. 

We proberen om een goed tijdstip te vinden voor de spelsessies, het is echter niet altijd mogelijk om deze buiten schooltijd te plannen.

Wanneer de behandeldoelen zijn bereikt of wanneer ouder/verzorgers en kind het weer zonder hulp kunnen, wordt de behandeling afgebouwd en beƫindigd.

Ouderbegeleiding

U en uw kind zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. U ben daardoor ook onmisbaar voor de behandeling. Een behandeling heeft het meeste effect wanneer u erbij betrokken wordt. Vandaar dat oudergesprekken ook onderdeel zijn van de behandeling.

Ouder-kindspeltherapie

De relatie tussen ouder/verzorger en kind kan om verschillende redenen verstoord raken. Denk bijvoorbeeld maar aan een langdurig ziektebed, een scheiding of psychische problemen bij de ouder of bij het kind. Ouder/verzorger en kind kunnen ook samen ervaringen hebben meegemaakt, die van invloed zijn op hun relatie.  Ouder-kindspeltherapie kan dan een optie zijn. Ouder/verzorger en kind zijn dan beiden in behandeling en spelen samen met de speltherapeute

Samenwerken met derden

Als het in het belang van het kind is om te overleggen met derden (zoals school of andere instanties) dan gebeurt dit altijd nadat hier toestemming voor gegeven is door de ouder of verzorger.