Werkwijze coaching

Aanmelden

Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden voor speltherapie of voor coaching. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. 

Aanmelden kan telefonisch of via de mail.

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zijn de ouders/verzorgers aanwezig en eventueel ook het kind. Jongeren kunnen dit gesprek ook zelfstandig voeren eventueel. We praten over de reden van aanmelding. Vervolgens kan ik uitleggen welke mogelijkheden voor hulp er zijn binnen mijn praktijk. Eventueel kunnen we dan ook samen kijken naar de doelen, frequentie, tijdsduur en kosten van deze hulp. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Coachingstraject

We gaan samen het coachingstraject in. Hoe dit verder in zijn werk gaat, kun je lezen bij ‘Coaching’.

We proberen om een goed tijdstip te vinden voor de bijeenkomsten, het is echter niet altijd mogelijk om deze buiten schooltijd te plannen.

Ouderbegeleiding

Ouder en kind zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De ouder is daardoor ook onmisbaar voor het veranderingsproces van een kind. Oudergesprekken kunnen een onderdeel zijn van een coachingstraject.