Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Op de website www.quasir.nl/zorggeschillen vindt u de procedure. De praktijk is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil.